Francesc Morera

FrancescMorera

BARCELONA - SPAIN

Dissenyador gràfic i professor de llenguatge visual a Escola Massana UAB. Doctor en Comunicació. Camp d’interès en la infografia. Col·legiat número 7.

Quan es va determinar el confinament arran de la pandèmia per COVID-19, des del Col·legi es va plantejar la recollida de missatges “Des de les trinxeres”. M’hi vaig trobar compromès.

El confinament ens obria unes noves maneres de comunicar-nos alhora que feia reflexionar sobre aspectes molt més transcendentals dels que normalment ens ocupen. És clar, el primer crit fou: “Queda’t a casa”. El primer pas per aturar la pandèmia. Un missatge directe que involucra a tothom.

Conforme es van relaxant les mesures de contenció, però el coronavirus és present, calia un missatge més adient: “Distància social” per aturar el contagi.

El llenguatge visual és potent i universal. El dissenyador gràfic ha d’estar implicat en l’entorn social per actuar amb coneixement.