Cristina Simon

CristinaSimon

GIRONA - SPAIN

Col·legiada núm. 560. Dissenyadora gràfica, llicenciada en Història de l’Art per la UdG. Postgrau en Estudis d’Educació, Comunicació i Museus (UdG). Màster en Tipografia, Disciplines i Usos per la Universitat de Barcelona. Docent titular de disseny gràfic a l’EASD Llotja (Barcelona) i al Grau en Disseny a UNIBA. Doctorada de la Universitat de Barcelona amb una tesi en curs sobre recerca en tipografia, disseny i humanitats. 


«Entenc el Disseny Gràfic, la disciplina de la comunicació visual, com una manera de construir ponts que vinculen allò que és proper i allò que és personal amb allò que és més global i comú. Una metodologia, la del pensament projectual, que ara més que mai ha de reforçar unes arrels més socials i humanes que ajudin a consolidar un sentit de la col·lectivitat i de la comunitat més essencial. I per a tot això el disseny és aquí. Per a potenciar realitats singulars, per apel·lar a entorns diferents que revelin una cartografia diversa i plural els quals permetin traspassar limitacions i murs, amb l’objectiu d’aprendre a mirar, a viure i a compartir aquestes riqueses i matisos d’una/es societats en constant transformació.»